(Uwaga, sporo zdań zaczynających się od "że":-) )

Zaufanie ...

... rodziców do nas, że ich dzieci naprawdę w stosunkowo krótkim czasie zaczną i będą chciały mówić w języku, którego się uczyły. Że będą przychodzić chętnie, bo będzie po prostu fajnie. Że będzie bezpiecznie. Że otrzymają zawsze jasną i szczerą informację zwrotną o przebiegu i efektach zajęć. 

... dzieci do lektorów, że będą chcieli dla nich jak najlepiej, że będą słuchać, że będą wrażliwi. Że będą się starać, żeby było zabawnie i ciekawie.

 ... lektorów do mnie, założyciela szkoły i koordynatora,  że będą mieli możliwość rozwoju, korzystania z własnych zasobów, pomysłów, umiejętności. Że ich praca będzie doceniana i właściwie wynagradzana, że mogą na mnie liczyć w każdej sytuacji.